APL310 IP67 Suw geçirmeýän çäklendirme gutusy

Gysga düşündiriş:

APL310 seriýaly klapan çäklendiriji wyklýuçateller herekete getiriji we klapan pozisiýa signallaryny meýdança we uzakdaky iş stansiýalaryna iberýär.Göni hereketlendirijiniň ýokarsynda gurup bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Alýumin garyndysynyň takyk örtügi: guýma alýumin garyndy gabygy, poroşok sepmek, owadan dizaýn.
2. pleönekeý CAM sazlamasy: Gurnama gurallary gerek däl, CAM sazlamasy ýönekeý we takyk, gyzyl CAM-y ýapyň we ýaşyl CAM-ny açyň.
3. Sim geçiriji terminallar: 30 ° 5mm2, 26a wintli wintli rozetka (UL, CSA kepillendirilen).
4. Wizual pozisiýa görkezijisi: birikme ýagdaýyny görkezmek üçin gönüden-göni sürüjiniň şahasy bilen birleşdirilýär.Highokary güýç, himiki garşylyk, aýdyňlyk, görnüklilik we ygtybarlylyk bilen polikarbonatdan ýasalýar.
5. closeapmak üçin gyzyl reňke we açmak üçin sary öwüriň.
6. Işlemek aňsat: sökmek we tehniki hyzmat etmek üçin ýönekeý gurnama usuly dizaýnyny kabul ediň
7. Programma: senagat klapanlarynda, maşynlarda we enjamlarda, nebit, himiýa senagatynda, azyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan mehaniki hereket urmagy, ululygy we pozisiýa ses beriş enjamy.

Tehniki parametrler

Haryt / Model

APL310 seriýaly klapan çäklendiriş gutusy.

Jaý materiallary

Alýumin öndürmek

Ingaşaýyş boýag

Material: poliester poroşok örtügi
Reňk: Düzülip bilinýän gara, gök, ýaşyl, sary, gyzyl, kümüş we ş.m.

Geçiş spesifikasiýasy

Mehaniki wyklýuçatel
(SPDT) x 2

5A 250VAC: adaty
16A 125VAC / 250VAC: Omron, Honeywell we ş.m.
0.6A 125VDC: Adaty, Omron, Honeywell we ş.m.
10A 30VDC: Adaty, Omron, Honeywell we ş.m.

Terminal bloklary

8 bal

Daşky gurşawyň temperaturasy

- 20 ℃ + 80 ℃

Howanyň subutnamasy

IP67

Partlamanyň subutnamasy

Partlama däl subutnama

Bracket

Goşmaça material: uglerod polat ýa-da 304 poslamaýan polat islege bagly
Islege görä ululygy:
W: 30, L: 80, H: 30;
W: 30, L: 80, 130, H: 20-30;
W: 30, L: 80 - 130, H: 50/20 - 30.

Berkidiji

Uglerod polat ýa-da 304 poslamaýan polat islege bagly

Görkeziji gapak

Tekiz gapak, gümmez gapagy

Positionerleşiş görkezijisiniň reňki

Closeapyk: Gyzyl, Açyk: Sary
Closeapyk: Gyzyl, Açyk: Greenaşyl

Kabel girişi

Sorag: 2
Aýratynlyklary: G1 / 2

Positionerleşiş geçiriji

24VDC üpjünçiligi bilen 4-den 20mA çenli

Neteke-täk agram

1.10 Kg

Gaplamak aýratynlyklary

1 sany kompýuter / guty, 16 sany / karton ýa-da 24 sany / karton

Önümiň ululygy

size03

Şahadatnamalar

01 CE-VALVE POSITION MONITOR
02 ATEX-VALVE POSITION MONITOR
03 SIL3-VALVE POSITION MONITOR
04 SIL3-EX-PROOF SONELIOD VALVE

Zawodyň daşky görnüşi

00

Biziň ussahanamyz

1-01
1-02
1-03
1-04

Hil gözegçilik enjamlarymyz

2-01
2-02
2-03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň