AW2000 Ak ýeke kubok we goşa kubok aktuatory howa süzgüç sazlaýjy

Gysga düşündiriş:

Howa süzgüji sazlaýjy, AW2000 howa çeşmesini arassalaýjy bölüm süzgüç pnewmatiki sazlaýjy ýag suw bölüjisi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1.Bu süzgüç sazlaýjy, Alýumin garyndysynyň ölmegi - guýma, durnukly öndürijilik, çydamly
2.PC kuwwatlylyk kubogy, ýokary güýç, ýokary temperatura garşylyk, aňsat garramak däl, möhürleýişiň gowy bolmagy
3.Güýçli dizaýn, açyk synlaýyş örtügi, käsäniň ýagdaýyny synlamak aňsat
4. Ulanmak aňsat, basyşy sazlaýjy klapany işlediň, gulpy açmak üçin çekiň, aýlaw sazlaýjy basyşy
5. Önümiň laýyk dizaýnyny ulanmak aňsat we pnewmatik ulgamyň dürli talaplaryna laýyk bolup bilýän gorizontal giňişlikde kiçi.

Tehniki parametrler

Model: AW2000
Material: Alýumin garyndysy, bürünç, demir neýlon, demir örtük (alýumin suw çüýşesi goşmaça)
Düzgünleşdiriji aralyk: 0.05 ~ 0.85 Mpa
Hyzmatyň iň ýokary basyşy: 1.0 Mpa
Basyşa garşylygy üpjün ediň: 1.5Mpa
Baglaýjynyň diametri: G1 / 4
Ölçegiň diametri: G1 / 8
Bahalandyrylan akym: 550
Maslahat berilýän ýag: ISOVG32
Süzgüç takyklygy: 40μm ýa-da 5μm
Temperatura: - 5 ~ + 60 ℃
Wawle görnüşi: Diafragma görnüşi
Agramy: 312g

Paket şulary öz içine alýar:
1 x Howa süzgüji sazlaýjy

Şahadatnamalar

01 CE-VALVE POSITION MONITOR
02 ATEX-VALVE POSITION MONITOR
03 SIL3-VALVE POSITION MONITOR
04 SIL3-EX-PROOF SONELIOD VALVE

Zawodyň daşky görnüşi

00

Biziň ussahanamyz

1-01
1-02
1-03
1-04

Hil gözegçilik enjamlarymyz

2-01
2-02
2-03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň