KG800 leeke we goşa partlama subutnamasy Solenoid klapan

Gysga düşündiriş:

KG800-A & KG800-B seriýalary, silindrleri ýa-da pnewmatik herekete getirijileri herekete getirýän 5 sany 2 pozisiýaly ugrukdyryjy dolandyryş partlama we ýangyna garşy solenoid klapanyň bir görnüşidir.4V310, 4V320, 4V210, 4V220 we beýleki görnüşleri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Uçarman işleýän gurluşy bilen partlama garşy ýa-da partlama garşy solenoid klapan;
2.Klapan korpusy Sowuk ekstruziýa alýumin garyndysy 6061 materialdan ýasalýar;
3. Solenoid klapan korpusy, adatça, öçürilen ýagdaýynda ýapylýar;
4. Çukur görnüşli klapan ýadrosynyň gurluşyny kabul ediň, önümiň möhürleýiş ukyby we duýgur jogaby bar;
5. Başlangyç howa basyşy pes we önümiň ömri 3,5 million esse;
6. El bilen enjam bilen el bilen işledip bolýar;
7. Doly ýapylan ýangyna garşy gurluş;
8. Partlamadan goraýan dereje ExdⅡCT6 GB-a ýetýär.

Tehniki parametrler

Model

KG800-A (ýeke dolandyryş), KG800-B (ýeke gözegçilik),

KG800-D (Iki gezek gözegçilik)

Bedeniň materialy

Sowuk ekstruziýa alýumin garyndysy 6061

Faceerüsti bejermek

Anodlaşdyrylan ýa-da himiki taýdan örtülen nikel

Möhür elementi

Nitril rezin buna "O" halkasy

Dielektrik aragatnaşyk materialy

Alýumin, berkidilen neýlon, nitril rezin buna

Klapan görnüşi

5 port 2 pozisiýa, 3 port 2 pozisiýa

Orifice ululygy (CV)

25 mm2(CV = 1.4)

Howa girişi

G1 / 4, BSPP, NPT1 / 4

Gurnama standartlary

24 x 32 NAMUR tagtasy ýa-da turba birikmesi

Berkidiji nurbat materialy

304 poslamaýan polat

Gorag derejesi

IP66 / NEMA4, 4X

Partlamanyň subutnamasy

ExdⅡCT6 GB, DIPA20 TA, T6

Daşky gurşawyň temperaturasy

-20 ℃ 80 ℃

Iş basyşy

1-den 8 bar

Işleýän gurşaw

Süzülen (<= 40um) gury we ýaglanan howa ýa-da bitarap gaz

Dolandyryş modeli

Electriceke elektrik dolandyryşy ýa-da goşa elektrik dolandyryşy

Önümiň ömri

3,5 milliondan gowrak gezek (adaty iş şertlerinde)

Ulationzolýasiýa derejesi

F synp

Naprýa & eniýe we

Sarp edilen güýç

24VDC - 3.5W / 1.5W (50 / 60HZ)
110 / 220VAC - 4VA, 240VAC - 4.5VA

Selonoid rulon gabygy

Alýumin garyndysy partlama garşy gorag

Kabel girişi

M20x1.5, 1 / 2BSPP ýa-da 1 / 2NPT

Önümiň ululygy

products-size

Şahadatnamalar

01 CE-VALVE POSITION MONITOR
02 ATEX-VALVE POSITION MONITOR
03 SIL3-VALVE POSITION MONITOR
04 SIL3-EX-PROOF SONELIOD VALVE

Zawodyň daşky görnüşi

00

Biziň ussahanamyz

1-01
1-02
1-03
1-04

Hil gözegçilik enjamlarymyz

2-01
2-02
2-03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň