4M NAMUR ýeke Solenoid klapan we goşa solenoid klapan (5/2 ýol)

Gysga düşündiriş:

4M (NAMUR) seriýa 5 port 2 pozisiýa (5/2 ýol) ýeke solenoid klapan we pnewmatik hereketlendiriji üçin goşa solenoid klapan. Onda 4M310, 4M320, 4M210, 4M220 we başga görnüş bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Içerki synag edilen gurluş.
2. Süýşýän sütün tertibinde gurluş: gowy berklik we duýgur reaksiýa.
3. Iki gezek dolandyrylýan solenoid klapanlaryň ýat funksiýasy bar.
4. Içerki deşik, özüne çekiji sürtülme, pes başlangyç basyşy we uzak ömri bolan ýörite gaýtadan işlemek tehnologiýasyny kabul edýär.
5. ricaglamak üçin ýag goşmagyň zerurlygy ýok.
6. Hereketlendirijiler bilen gönüden-göni baglanyşyk arkaly ulanyp boljak gapdal plastinkany ýokaryk guruň.
7. Baglanyşykly el enjamlary gurnamagy we düzetmegi aňsatlaşdyrmak üçin enjamlaşdyrylandyr.
8. Birnäçe adaty naprýa .eniýe bahalary islege bagly däl.

Tehniki parametrler

Spesifikasiýa

Model

4M210-06
4M220-06

4M210-08
4M220-08

4M310-08
4M320-08

4M310-10
4M320-10

Suwuklyk

Howa (40um süzgüç elementi bilen süzülmeli)

Aktýor

lnternal pilot

Portuň ululygy
[Bellik1]

In = Out = 1/8 "

In = 1/4 "
out = 1/8 "

ln = Out = 1/4 "

ln = 3/8 "
out = 1/4 "

Orifisiň ululygy (CV)
[Bellik4]

4M210-08, 4M220-08:
17.0 mm2(CV = 1.0)

4M310-10, 4M320-10:
28.0 mm2(CV = 1.65)

Klapan görnüşi

5 port 2

Işleýiş basyşy

0,15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi)

Subut edilýän basyş

1.2 MPa (175 psi)

Temperatura

- 20 ~ + 70 ℃

Bedeniň materialy

Alýumin garyndysy

Ricaglamak [Bellik2]

Gerek däl

Maks.ýygylygy [Bellik3]

5 aýlaw

4 aýlaw

Agramy (g)

4M210: 220
4M220: 320

4M310: 310
4M320: 400

[Bellik1] PTthread, G sapak we NPT sapaklary bar.
[Bellik2] ubaglanan howa ulanylandan soň, klapan ömrüni optimizirlemek üçin şol bir gurşaw bilen dowam ediň.Ricaglaýjylar likelSO VG32 ýa-da şoňa meňzeş maslahat berilýär.
[Bellik3] Iň ýokary hereket ýygylygy ýüklenmedik ýagdaýda.
[Bellik4] S we Cv ekwiwalent orifisanyň hemmesi akym tizliginiň maglumatlaryndan hasaplanýar.
Bobanyň spesifikasiýasy

ltem

4M210, 4M220, 4M310, 4M320

Standart naprýa .eniýe

AC220

AC110V

AC24V

DC24V

DC12V

Naprýa .eniýeniň gerimi

AC: ± 15%, DC: ± 10%

Kuwwat sarp etmek

4.5VA

4.5VA

5.0VA

3.0w

3.0w

Gorag derejesi

lP65 (DIN40050)

Temperaturanyň klassifikasiýasy

B synp

Elektrik girişi

Terminal, Grommet

Wagt işjeňleşdirmek

0.05 sek we aşakda

Sargyt kody

products-size

Içki gurluş

products-size-1

Şahadatnamalar

01 CE-VALVE POSITION MONITOR
02 ATEX-VALVE POSITION MONITOR
03 SIL3-VALVE POSITION MONITOR
04 SIL3-EX-PROOF SONELIOD VALVE

Zawodyň daşky görnüşi

00

Biziň ussahanamyz

1-01
1-02
1-03
1-04

Hil gözegçilik enjamlarymyz

2-01
2-02
2-03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň